Cookie-beleid

Optiek Thyssen & Breugelmans bv, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Hoevensebaan 46, 2950 Kapellen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, onder nummer 0872.262.996 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE0872.262.996 maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze, etc.) en voor de verzameling van webstatistieken over de bezoekers aan de website www.optiek-thyssen.be.

Meer informatie over cookies

Optiek Thyssen streeft ernaar uw online-ervaring en interactie met onze websites zo informatief en relevant mogelijk te maken. We gebruiken cookies of vergelijkbare technieken om dit te bewerkstelligen. Het is naar onze mening belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt en voor welke doeleinden. Dit draagt enerzijds bij aan bescherming van uw privacy, terwijl anderzijds onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk blijft.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Optiek Thyssen kan vergelijkbare technieken gebruiken, zoals pixels, webbakens, enzovoort. Ten behoeve van de consistentie worden al deze technieken hierna aangeduid met de term ‘cookies’.

Waarom worden cookies gebruikt?

Cookies kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. In de eerste plaats kunnen cookies vereist zijn om de website goed te laten werken. Zonder cookies zou het bijvoorbeeld moeilijk zijn om te onthouden dat u bij een website bent aangemeld of welke producten u in uw winkelwagen hebt geplaatst. Deze cookies worden functionele cookies genoemd.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om te analyseren hoe een website wordt gebruikt, om het aantal bezoekers bij te houden, om te weten hoe de website kan worden verbeterd. We koppelen de websitestatistieken en andere rapporten niet aan individuele gebruikers. Deze cookies worden analytische cookies genoemd.

Cookies in uw browser beheren of uitschakelen

Houd er rekening mee dat Optiek Thyssen op dit moment geen gebruikmaakt van een technische oplossing die reageert op de instelling ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ in uw browser. U kunt uw cookie-instellingen behalve in het gedeelte Cookie-instellingen op onze website ook in uw browser beheren. Bedenk dat uw browserinstellingen mogelijk niet hetzelfde gebruiksgemak bieden als de cookie-instellingen op onze website. Als u eenvoudigweg alle cookies of al onze cookies in uw browserinstellingen uitschakelt, zullen bepaalde gedeelten of functies van onze website(s) mogelijk niet meer werken omdat we functioneel vereiste cookies niet meer kunnen instellen. Het is dan ook aan te bevelen om de cookie-instellingen op onze website te gebruiken in plaats van alle cookies via uw webbrowser uit te schakelen.

Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor uw browser vindt u in de volgende lijst:


Meer informatie over het type cookies dat op Optiek Thyssen-website wordt gebruikt

Cookies die zorgen dat de website naar behoren werkt (functionele cookies)

Op onze website worden cookies mogelijk gebruikt voor het volgende:

  1. Uw voorkeuren opslaan voor taal, locatie, het aantal weer te geven zoekresultaten, enzovoort.
  2. Instellingen opslaan voor optimale videoweergave, zoals de buffergrootte en de resolutie van uw scherm.
  3. Uw browserinstellingen lezen zodat onze website optimaal op uw scherm wordt weergegeven.
  4. De website gelijkmatig laden zodat deze toegankelijk blijft.

Cookies waarmee wij het websitegebruik bijhouden (analytische cookies)

Op onze website worden analytische cookies mogelijk gebruikt voor het volgende:

  1. Het aantal bezoekers van onze webpagina’s bijhouden.
  2. De tijd bijhouden die elke bezoeker op onze webpagina’s doorbrengt.
  3. Bepalen in welke volgorde een bezoeker de pagina’s op onze website weergeeft.
  4. Beoordelen welke delen van onze website verbetering behoeven.
  5. De website optimaliseren.

Afsluitende opmerkingen

Optiek Thyssen kan deze cookie-verklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels voor cookies veranderen. We behouden ons het recht voor de inhoud van de cookie-verklaring en de vermelde cookies te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u te overwegen de Optiek-Thyssen-websites niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene cookie-verklaring. De nieuwste versie vindt u op deze webpagina.

Neem bij verdere vragen en/of opmerkingen contact op met info@optiek-thyssen.be of ga naar onze contactpagina.

+